Přejít k obsahu

Přejít k navigaci

cz —en

Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo

Výzkumný projekt Národní galerie v Praze, podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP

Doba trvání: 8. 12. 2008 – 30. 4. 2011

Cílem projektu byla komplexní podchycení, dokumentace, analýza, interpretace a prezentace díla Karla Škréty, významné osobnosti českého a středoevropského barokního umění, s důrazem na evropské zdroje jeho tvorby a na celkovou kulturní a společenskou atmosféru jeho doby.

Vedle restaurátorského průzkumu vybraných uměleckých děl projekt objasnil problematiku počátků barokního umění v Čechách a ve střední Evropě s důrazem na jeho italská východiska. Připravené publikace, konference, výstava a další aktivity podaly nový komplexní obraz historického a duchovního vývoje českých zemí v historické éře, jejíž výzkum byl v minulosti zvláště těžce ovlivňován ideologickými stereotypy.

Vzhledem k působení Karla Škréty i mimo rámec českých zemí zahrnoval projekt též výzkum v jiných evropských státech, konkrétně v Rakousku, Německu a Itálii. Na řešení projektu spolupracovali odborníci z Národní galerie v Praze se specialisty z jiných pracovišť, především z Ústavu dějin umění AVČR a z Univerzity Karlovy v Praze.

Autoři projektu

Lenka Stolárová – Vít Vlnas

EEA GrantsNárodní galerie v Praze